EN SK
O NÁS DCU CONTROL SYSTEM DRONE TECH LAB NA STIAHNUTIE

O NÁS

PROSYSTEMY, s.r.o.
    Spoločnosť PROSYSTEMY, s.r.o. bola založená v roku 2006 na základe skúseností z oblasti návrhu, programovania a optimalizácie riadiacich systémov. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti vývoja a optimalizácie riadiacich systémov a návrhu, realizácie a servisu systémov merania a regulácie pre budovy ako aj priemysel. Náš tým zahrňuje vysoko kvalifikovaných odborníkov z oblastí návrhu a optimalizácie riadiacich systémov, elektroniky, strojárstva, technológie budov ako aj programovania a informačných technológií. V priebehu rokov sa skúsenosti a znalosti získané pracou na rôznorodých systémoch riadenia pretavili na vlastný produkt: DCU CONTROL SYSTEM PLATFORM – PLNOHODNOTNÝ, UNIVERZÁLNY, NÍZKONÁKLADOVÝ, VÝKONNÝ RIADIACÍ SYSTÉM
Naša spoločnosť poskytuje všetky inžinierske a expertné činnosti v súvislosti s meraním a reguláciou (MaR) pre budovy, priemysel, experimentálne alebo hobby systémy. Inžinierske činnosti zahrnujú:
 • Návrh a projekcia merania a regulácie
 • Realizácia merania a regulácie vrátane inštalácie a programovania
 • Servis systémov merania a regulácie
 • Podpora a poradenstvo
Máme skúsenosti najmä s nasledovnými technológiami: Vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie budov, kotle, chladiace stroje, tepelné čerpadlá, solárne systémy, hydraulické lisy (viď referencie).
Expertné činnosti zahrňujú:
 • Optimalizácia prevádzky technológií optimalizáciou algoritmov riadenia
 • Simulácie a fyzikálne modelovanie za účelom analýz a optimalizácie
Nasledovné technológie boli analyzované, simulované, alebo optimalizované v našej firme: Systémy vetrania, chladenia a kúrenia, riadiace systémy elektrární, systémy ventilácie tunelov, požiarne ventilácie.

REFERENCIE [.pdf]

Priemysel

 • Riadenie vstrekovacieho lisu
 • Riadenie tepelného čerpadla
 • Zvárací automat

Hobby / Experimentálne

 • Experimenty na univerzitách
 • Inteligentné domové systémy

Budovy/ HVAC

 • Administratívne / polyfunkčné budovy
 • Továrne / výrobné haly
 • Veľké rodinné domy
 • Verejné prevádzky (kino, nemocnica, obchody)